Darbo dienomis : 09:00 - 18:00 | Šeštadieniais: 10:00 - 14:00
Justiniškių g. 12, Vilnius

Privatumo politika

UAB „Procar LT“ (toliau vadinama „mes“ arba „Procar LT“) vertina savo klientų privatumą. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame mūsų taikomus duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradėdami naudotis mūsų paslaugomis.


Ši Privatumo politika taikoma Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje bei naudojantis Procar LT paslaugomis.
Jums pasirinkus mūsų paslaugą ir sudarius su mumis sutartį, ši Privatumo politika taip pat tampa neatsiejama Paslaugų teikimo sutarties dalimi.


Naudodamiesi Procar LT interneto svetaine www.procar.lt (toliau – Interneto svetainė), taip pat pasirašydami Paslaugų teikimo sutartį, Jūs turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.
Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Procar LT interneto svetaine ir (arba) paslaugomis.

Kokius Jūsų duomenis, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkame ir tvarkome?


Renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugų teikimui Jums užtikrinti. Nerenkame ir netvarkome Jūsų asmens duomenų, kurie nėra reikalingi aukščiau nurodytam tikslui pasiekti, išskyrus, jeigu Jūs davėte sutikimą dėl tokių papildomų asmens duomenų tvarkymo.

Vykdydami veiklą renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysAsmens duomenų tvarkymo pagrindai
Sutarties sudarymo ir vykdomo tikslu (tame tarpe ir Jūsų prašymų ir paklausimų nagrinėjimo tikslu)Vardas, pavardė, gimimo data, Jūsų gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Jūsų mums perduodamo automobilio valstybinis numeris, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija.Asmens duomenys tvarkomi su Jumis sudarytos paslaugų teikimo sutarties pagrindu, o Jums kreipiantis dėl sutarties sudarymo ateityje – Jūsų prašymo sudaryti sutartį pagrindu.
Deja, be aukščiau nurodytų duomenų neturime galimybės Jums suteikti paslaugų, todėl šie duomenys yra privalomi tam, kad galėtume Jums suteikti paslaugas.
Jūsų supažindinimo su mūsų veikla bei jos naujienomis, bendrinių bei specialiai Jums pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu.Vardas, Pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.Šiuos Jūsų duomenis tvarkome jūsų sutikimo taip pat įstatymo numatytais pagrindais.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis el. paštu info@procar.lt .lt arba telefonu +37061233077 .
Siekiame, kad naudotis interneto svetaine www.saugūsratai.lt būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl nuolatos ją atnaujiname ir geriname savo paslaugas. Suprasti Jūsų poreikius šiuo tikslu analizuojame savo veiklą iš šiuos Jūsų duomenis:Slapukų duomenis bei analitinius duomenis: naršymo istorija; formų pildymo istorija; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.Jūsų sutikimo ir teisėto intereso pagrindu

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?


Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tiek kiek būtina tarp Jūsų ir mūsų sudarytos paslaugų sutarties tinkamam įvykdymui, jeigu ilgesnis terminas nėra numatyta įstatymų. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Kam perduodate mano asmens duomenis?

  • Gali pasitaikyti atveju, kai tinkamam paslaugų Jums suteikimui gali būti reikalinga perduoti Jūsų asmens duomenis. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenis perduosime tik patikimiems mūsų partneriams su kuriais esame sudarę sutartis ir tik tokia apimtimi kiek yra būtina Jums tinkamai suteikti paslaugas. Atsižvelgiant į Jums teikiamos paslaugos pobūdį, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: automobilių techninio aptarnavimo/serviso paslaugas teikiantiems mūsų partneriams, švaros paslaugas ir kitas paslaugas teikiantiems partneriams.
  • Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti valstybės įgaliotoms institucijoms turinčioms teisę tokius duomenis gauti ir joms pareikalavus.
  • Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims siekiant apginti Procar LT teisėtus interesus bei apginti pažeistas teises.

Kokios yra mano teisės ir kaip jas galiu įgyvendinti?


Jūs turite šias žemiau nurodytas teises:

  • susipažinti su apie Jus tvarkomais asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą;
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus el. paštu: info@procar.lt ir nurodydami kokių veiksmų pageidaujate, kad imtumėmės apie Jus tvarkomų duomenų atžvilgiu. Primename, kad Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jeigu tai numato taikytinų teisės aktų reikalavimais.

Mūsų partneriai